Zarząd:

Prezes - Antoni Kwiatkowski 

I-Wiceprezes - Szymon Topyło

II -Wiceprezes - Jerzy Woźniak

Skarbnik - Agnieszka Przybysz

Sekretarz - Damian Wyroślak

Członek zarządu - Krzysztof Topyło

Członek zarządu - Krzysztof Wojtachnio

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - Zbigniew Abramowicz

Sekretarz - Mirosław Woźnicki

Członek - Edward Jarzynka